Καρφίτσες Πέτου

Καρφίτσες Πέτου για τον άνδρα και την γυναίκα 

Ανδρικές και Γυναικείες Καρφίτσες πέτου 
αποτυπώνοντας συμβολικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
από την ζωή και τις δράσεις τού προσώπου που τις φορεί 

 

Σελίδες