Κίτρινο και Λευκό, Κίτρινο και Κίτρινο, Πατριωτικά Δώρα