Δώρα για τη Νέα Χρονιά, Κίτρινο, Πατριωτικά Δώρα, Συμβολικά Δώρα