Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Ι

Ανδρικά και Γυναικεία Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Ι - ιώτα - γιώτα 

Συμβολικά Προσωποποιημένα Δώρα 
Ονομαστικής Εορτής για άνδρες και γυναίκες 

 Ιωάννης, Ιωάννα, Ιάσων, Ιφιγένεια, 
Ιωνάς, Ιλιάννα, Ιωσήφ, Ιάκωβος, Ιουστίνα