Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Ρ

Ανδρικά και Γυναικεία Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Ρ - ρο 

Συμβολικά Προσωποποιημένα Δώρα 
Ονομαστικής Εορτής για άνδρες και γυναίκες 

Ροζαλία, Ράλλια, Ράλλης, Ρόη, 
Ραφαήλ, Ρωμανός, Ροδάνθη, Ροδιανός