Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Χ

Ανδρικά και Γυναικεία Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Χ - χι 

Συμβολικά Προσωποποιημένα Δώρα 
Ονομαστικής Εορτής για άνδρες και γυναίκες 

Χαράλαμπος, Χαραλάμπης, Χαραλαμπία, Χαρά, Χαρούλα, 
Χαρίλαος, Χάρης,Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, 
Χρήστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Χρίστα, 
Χριστόδουλος, Χρύσα, Χρυσαυγή, 
Χρυσούλα, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία, Χρυσάνθη, Χρύσανθος, 
Χρυσάφης, Χρυσαφένια, Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία