Θρησκευτικές Εικόνες με την Παναγία Αμόλυντο

Παναγία Αμόλυντος ή Παναγία τού Πάθους 
Η ονομασία της προέρχεται από τον ύμνο του Αποδείπνου 
«Άσπιλε, Αμόλυντε, Άχραντε ...» 
πού συνέθεσε ο μοναχός Παύλος της μονής Ευεργέτιδος. 
Η Αμόλυντος στην ορθόδοξη εικονογραφία 
ονομάζεται και Παναγία του Πάθους, 
γιατί ο Χριστός ενατενίζει τους δύο Αγγέλους 
που εικονίζονται εκατέρωθεν της Παναγίας 
και κρατούν στα χέρια τους τα σύμβολα του πάθους, 
δηλ. τον Σταυρό, τη Λόγχη και το Σπόγγο 

Δείτε όλες μας τις Θρησκευτικές Εικόνες με την Παναγία 
Δείτε όλες μας τις Θρησκευτικές Εικόνες 

Δείτε όλα μας τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Κοσμήματα