Κοσμήματα με θέμα τον Ιωάννη Καποδίστρια

Κοσμήματα με θέμα τον Ιωάννη Καποδίστρια 
πρώτο Κυβερνήτη τού Νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους
Κοσμήματα με Πατριωτικές Παραστάσεις και Σύμβολα 

Δαχτυλίδια, Μενταγιόν με τον Ιωάννη Καποδίστρια 

Συμβολικά Πατριωτικά Δώρα 
για τον Εορτασμό τής Ελληνικής Επανάστασης 
Δώρα Τουριστικό Ενθύμιο από την Ελλάδα 
το Ναύπλιο και την Κέρκυρα