Κοσμήματα με θέμα το Χριστόγραμμα, Λευκό και Μαύρο, Λευκό και Κίτρινο