Μενταγιόν Μονόγραμμα Γ

Μενταγιόν Μονόγραμμα Γ - γάμμα 

Προσωποποιημένο Συμβολικό Δώρο 
ιδανικό για Βάπτιση και Ονομαστική Εορτή 

Γιάννης, Γιάννας, Γεώργιος, Γεωργία, Γεράσιμος, 
Γρηγόριος, Γρηγορία, Γαλήνη, Γεννάδιος, Γλυκερία