Συμβολικά Δώρα, Κίτρινο, Κίτρινο και Μαύρο, Πατριωτικά Δώρα