Συμβολικά Δώρα, Λευκό και Μαύρο, Λευκό, Θρησκευτικά Δώρα