Συμβολικά Δώρα, Διακοσμητικά Κάδρα, Στρατιωτικά Δώρα