Συμβολικά Δώρα, Καρφίτσες Σφραγίδα, Προσωποποιημένα Δώρα