Συμβολικά Δώρα, Σταυροί Αποτελούμενοι από Ξεχωριστά Κομμάτια