Συμβολικά Δώρα, Σταυροί Σφραγίδα, Λευκό και Μαύρο, Πατριωτικά Δώρα