Συμβολικά Δώρα, Σταυροί Σφραγίδα, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις