Βυζαντινά Δαχτυλίδια, Κοσμήματα με Πολύτιμες Πέτρες