Βυζαντινοί Σταυροί, Ορθόδοξοι Ρώσικοι Σταυροί Ευλογίας