Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Ναυτικά Δώρα, Θρησκευτικά Δώρα