Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Προσωποποιημένα Δώρα