Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Συμβολικά Δώρα, Δώρα για Άνδρες