Μεγάλα Εντυπωσιακά Δαχτυλίδια, Δαχτυλίδια με Βέρες