Ορθόδοξοι Ρώσικοι Σταυροί Ευλογίας, Λευκό και Μαύρο