Ορθόδοξοι Ρώσικοι Σταυροί Ευλογίας, Θρησκευτικά Δώρα