Συνδυαστικά Δαχτυλίδια, Δώρα Αγάπης, Κίτρινο και Μαύρο