Αρραβώνας

Συμβολισμοί στο μυστήριο του γάμου

H τριπλή αλλαγή δακτυλιδιών-στεφάνων και ο χορός του Ησαΐα στη γαμήλια τελετή
Συμβολισμοί στο μυστήριο του γάμου: H τριπλή αλλαγή δακτυλιδιών-στεφάνων και ο χορός του Ησαΐα. Τί συμβολίζει η τριπλή αλλαγή των δακτυλιδιών στα χέρια των μελλονύμφων. Τί συμβολίζει η τριπλή αλλαγή των στεφάνων στα κεφάλια των νεονύμφων. Τί συμβολίζει ο κυκλικός χορός των νεόνυμφων μετά του παρανύμφου.

Βέρες Γάμου - Αρραβώνων - η Ιστορία τους

Υπάρχουν από αρχαιοτάτων χρόνων, λέγεται ότι ήταν οι Ρωμαίοι που πρώτοι φόρεσαν βέρες αρραβώνων και μάλιστα στο μεσαίο δάχτυλο τού αριστερού τους χεριού αφού πίστευαν ότι σε εκείνο το δάχτυλο κατέληγε η φλέβα τής αγάπης. Τον μύθο αυτό τον κληρονόμησαν από τους Έλληνες Την φλέβα αυτή την ονόμασαν vena amoris, που σημαίνει φλέβα τής αγάπης.