αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ

ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ - τίποτα σε υπερβολή ΜΗΔΕΝ - μήδε εν - ούτε ένα ΑΓΑΝ - υπερβολικά (επίρρημα) Ένα από τα Δελφικά Παραγγέλματα που ήταν χαραγμένα στην είσοδο του Ναού τού Απόλλωνος στους Δελφούς. Η ρήση υποδηλώνει ότι η αλήθεια βρίσκεται στο μέσον και χωρίς υπερβολές. Ακριβώς αυτό που υποστήριξε ο Αριστοτέλης «η αρετή κείται στο μέσον»

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ από την προστακτική οίδα=γνωρίζω + ἑαυτός, γνώρισε τον εαυτό σου, ένα από τα Δελφικά Παραγγέλματα που ήταν χαραγμένα στην είσοδο τού Ναού τού Απόλλωνος στους Δελφούς. Σύμφωνα με τον Χαρμίδη του Πλάτωνος, είναι το παλαιότερο από τα τρία Παραγγέλματα που ήταν χαραγμένα στην είσοδο του Ναού του Θεού Απόλλωνος στους Δελφούς. Η περιγραφή των Δελφών από τον περιηγητὴ Παυσανία επιβεβαιώνει την ύπαρξή του. Ο Αριστοτέλης, σε διάλογο (Περί φιλοσοφίας), ερεύνησε την χρονολογία τού Γνῶθι Σεαυτόν σε σχέση με την ιστορία του Ναού των Δελφών, το συμπέρασμά του ήταν ότι δεν άνηκε σε κανέναν από τ

ΑΡΡΗΤΟΝ ΚΡΥΠΤΕ

ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΡΗΤΑ  η ρήση ανήκει στον Πυθαγόρα και σημαίνει δεν μπορούν να ειπωθούν όλα σε όλους. Ωστόσο αργότερα εκφράστηκε λητά ως Δελφικό Παράγγελμα ΑΡΡΗΤΟΝ ΚΡΥΠΤΕ. ΑΡΡΗΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ονομάζονται εκείνοι που πρέπει να παραμείνουν σε ολίγους γνωστοί, όχι γιατί αυτοί οι ολίγοι είναι μια ανωτέρα κάστα, αλλά διότι οι πολλοί, λόγω γνωσιολογικού υποβάθρου, δεν είναι ακόμα έτοιμοι να τους κατανοήσουν και μάλλον περίσσότερη θα είναι η ζημία παρά το ώφελος.