Κοσμήματα με Πολύτιμους Λίθους

Αβεντουρίνης - Aventurine

Αβεντουρίνης - Aventurine
Στην αρχαία Κίνα, όπως άλλωστε κι όλες οι πράσινες πέτρες, ο Αβεντουρίνης εθεωρείτο θεϊκός και ουράνιος λίθος. Η αυτοκρατορική σφραγίδα ήταν σκαλισμένη πάνω σε Αβεντουρίνη και λεγόταν ‘’λίθος τού αυτοκράτορα’’

Κορνεόλη - Carnelian

Κορνεόλη - Carnelian
Η Κορνεόλη ή Καρνεόλη πήρε το όνομά της από τη λατινική λέξη ‘’caro’’ που σημαίνει σάρκα κι αυτό λόγω τού ότι το χρώμα της ομοιάζει με το χρώμα τής σάρκας. Οι αρχαίοι έλληνες τον ονόμαζαν Σάρδιο Λίθο επειδή τον προμηθεύονταν από την πόλη Σάρδεις, την πρωτεύουσα τής λυδίας στη Μικρά Ασία. Ο Θεόφραστος τον ονομάζει ‘’Σαρδλίνο’’ ενώ ο Επιφάνειος τον περιγράφει ‘’Σάρδιος ο Βαβυλώνιος, πορφυρωπός και αιματοειδής’’.

κοράλλι - Coral

Κοράλλια - Coral stuff
Ιστορικά αλλά και μεταφυσικά το κοράλλι θεωρήθηκε ''θηλυκός'' λίθος που φέρνει την ευτυχία. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τα κοράλλια δημιουργούνται από το αίμα τής γοργόνας και τα ονόμαζαν ''γοργονίδες''. Οι Ρωμαίοι τα αφιέρωναν στην Αφροδίτη, ενώ οι Αιγύπτιοι στην Ίσιδα. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι οι Ινδοί ιερείς πίστευαν πως αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό σε κάθε κίνδυνο.

Γρανάτης - Garnet

Στην αρχαιότητα, λόγω χρώματος, δεν τον ξεχώριζαν από το ρουμπίνι, συνήθεια που συνεχίστηκε μέχρι και τον Μεσαίωνα. Ακόμα και σήμερα, γρανάτες με εξαιρετικό χρώμα, τους προσδιορίζουμε ως ruby light Προσδιορισμοί όπως, ρουμπίνι Αριζόνας, ρουμπίνι Μοντάνας ή ρουμπίνι Νέου Μεξικού είναι συνηθισμένοι στις μέρες στους εμπορικούς κύκλους.

Άκουαμαρίνα - Aquamarine

Ακουαμαρίνα - Aquamarine stuff
Το όνομά της το πήρε από το χρώμα της, Aqua Marina στα ιταλικά σημαίνει νερό τής παραλίας. Στα αρχαία κείμενα για την άκουαμαρίνα αναφέρονται με το όνομα βήρυλλον ή βηρύλλιον Ως Βηρύλλιον, γλαυκίζων, θαλασσοβαφές την περιγράφει ο Επιφάνιος και αποτυπώνει με αυτήν του την ποιητική έκφραση όλες τις ιδιότητες τής πέτρας.

Αμέθυστος - Amethyst

Ορυκτός Αμέθυστος
Το όνομά του προέρχεται από το στερητικό ''α'' και το αρχαίο ελληνικό ρήμα μεθύω (μεθώ) καθώς οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο Αμέθυστος προστάτευε τον κάτοχό του από τη μέθη.

Σελίδες