Διαμάντι - Diamond / Brilliant 4 C

Η τιμή μίας ορυκτής πέτρας και η καταχώρησή της στις πολύτιμες πέτρες καθορίζεται από τρείς παράγοντες.
Την σπανιότητα, την ομορφιά και την ανθεκτικότητά της.
Οι πέτρες που συγκεντρώνουν και τα τρία αυτά στοιχεία θεωρούνται πολύτιμες.

Ειδικά, για το διαμάντι υπάρχουν και άλλα κριτήρια,
βάση τών οποίων καθορίζουμε την αντικειμενική τους τιμή. 

Cut - Κοπή

Carat - Καράτια

Clarity - Καθαρότητα

Colour - Χρώμα