Κοσμήματα με Σύμβολα

Τα σύμβολα είναι συμπυκνωμένες εκφράσεις του ανθρώπου και του πολιτισμού του
που σχηματοποιούν βαθιές αντιλήψεις και εκφράζουν  
με τον πιο παραστατικό τρόπο ισχυρά στερεότυπα. 

Σε όλη την φιλοσοφική ιστορία, η έννοια του συμβόλου βρίσκει εφαρμογή
τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, αλλά και σε όλες τις μορφές τέχνης. 

Τα πιο βασικά σύμβολα εκείνα που αφορούν το έθνος και την θρησκεία,
ενσωματώνονται στον γλωσσικό μας κώδικα και στο αξιακό μας στερέωμα
σχεδόν ασυνείδητα από την μικρή μας ηλικία
και αποτελούν εδραίωση του συγκείμενου πολύ πριν τα αναγνωρίσουμε ως σύμβολο. 

Δείτε όλα μας τα Κοσμήματα με Σύμβολα

Κόμβος τού Ηρακλέους - Ένα Αρχαίο Ελληνικό Σύμβολο

Ονομάζεται Κόμβος από τους συνηθισμένους κόμπους που συναντούμε στην καθημερινότητά μας   με μόνη διαφορά ότι στον Κόμβο τού Ηρακλέους ή  Ηράκλειον Άμμα  τα άκρα του είναι ενωμένα και δεν μπορί να λυθεί  συμβολίζοντας έτσι τον αέναο κύκλο ζωής και θανάτου  μέσα από την σύνδεση που επιτυγχάνει  ο Ηρακλής ανάμεσα στους δύ κόσμους   και βέβαια το διττό χαρακτήρα του ως ημίθεος.

Ανθέμιο - Ένα Αρχαίο Ελληνικό Σύμβολο

Τα ακρωτήρια ήταν γλυπτά που συμπλήρωναν την διακόσμηση των αετωμάτων και βρίσκονταν πάνω από τις τρείς γωνίες τους. Συνήθως είχαν την μορφή ζώων, μυθικών τεράτων, φυτών αλλά και θεών. Όσα αναπαριστούσαν άνθη ονομάζονταν ανθέμια. Τα ανθέμια έγιναν δημοφιλή στην διακόσμηση των ναών στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα

Ρόδακας - ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο

Ρόδακας - ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο
Ο Ρόδακας (ρόδαξ, ρόδον, τριαντάφυλλο) είναι ένα πανάρχαιο ηλιακό ελληνικό σύμβολο πού διαχρονικά αποτέλεσε φυλακτό είτε σκαλισμένο στις μετώπες ναών αλλά και σπιτιών είτε φορεμένο ως κόσμημα από τους ανθρώπους.