Ανθέμιο - Ένα Αρχαίο Ελληνικό Σύμβολο

Τα ακρωτήρια ήταν γλυπτά που συμπλήρωναν την διακόσμηση των αετωμάτων
και βρίσκονταν πάνω από τις τρείς γωνίες τους.

Συνήθως είχαν την μορφή ζώων, μυθικών τεράτων, φυτών αλλά και θεών.

Όσα αναπαριστούσαν άνθη ονομάζονταν ανθέμια.
Τα ανθέμια έγιναν δημοφιλή στην διακόσμηση των ναών στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα

Ο ναός του Παρθενώνος στην Ακρόπολη των Αθηνών
είχε ακρωτήρια στις γωνίες των αετωμάτων με αγάλματα Νίκης
και δύο μεγάλα ανθέμια στις κορυφές των δυτικού και ανατολικού αετωμάτων
Τα συγκεκριμμένα ανθέμια αναπαριστούν φύλλα ακάνθου και φοίνικα.
Ο άκανθος είναι ένα χαρακτηριστικό λουλούδι τής Αττικής
και το βρίσκουμε στις πλαγιές του ιερού βράχου εδώ και χιλιάδες χρόνια,
ενώ ο φοίνικας είναι σύμβολο ισχύος δόξας και πλούτου

Δείτε όκα μας τα Κοσμήματα με Ανθέμιο