Μαινάδες Βάκχες Καρυάτιδες από την Ρόδο

Σε σωστική ανασκαφή στη δυτική νεκρόπολη τής αρχαίας Ρόδου,
ευρέθη το 2001 μια σειρά από περίτμημα ελάσματα,
τα οποία εικονίζουν μαιναδες και χορεύτριες με κοντό χιτώνα,
με ή χωρίς καλαθίσκο στο κεφάλι.

Μαινάδες Βάκχες Καρυάτιδες σε ανασκαφή στην Ρόδο

Πρόκειται για ελάσματα κατασκευασμένα από λεπτότατα φύλλα χρυσού,
(πάχους μικρότερου από 1/10 τού χιλιοστού και ύψους 1,50 εκατοστών)
και έχουν κατασκευαστεί με σφυριλάτηση ανά τέσσερα σε τρείς διαφορετικές μήτρες.

Μαινάδες Βάκχες Καρυάτιδες σε ανασκαφή στην Ρόδο

τής Φωτεινής Ζερβάκη Πηγή : Αρχείον πολιτισμού