Ο Άγιος Σπυρίδων και το ψάθινο καπέλο του

Ο πρώτος άνθρωπος που έχει καταγραεί με το όνομα Σπυρίδων είναι ο Άγιος, 
ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Άσσια τής Κύπρου στα τέλη τού 3ου μ.Χ. αιώνα. 

Ο Άγιος Σπυρίδων και το ψάθινο καπέλο του

Όλοι οι επόμενοι Σπυρίδωνες βαπτίστηκαν με αυτό το όνομα προς τιμήν τού Αγίου. 

Από πού όμως προήλθε αυτό το πρωτοφανές όνομα

Γνωρίζουμε ότι ο Άγιος έζησε τα πρώτα του χρόνια ως βοσκός και αγρότης. 
Τον βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις εικόνες, παλιές και νεότερες, 
να φοράει σρο κεάλι του ένα πλεκτό ψάθινο καπέλο, 
που μοιάζει με μικρό κωνικό καλάθι. 
Την εποχή τού Αγίου, το καλαθάκι αυτό ονομαζόταν ''σπυρίδιον'' 
και είναι το υποκοριστικό τής σπυρίδος, ενός είδους μεγαλυτέρου καλαθιού. 
Μάλιστα, η λέξη σπυρίς επιβίωσε στο Κερκυραϊκό ιδίωμα ως σφυρίδα 
και είναι το καλάθι τού ελαιτριβείου. 

Ο Άγιος συνέχισε να ορά αυτό το ψάθινο καπέλο, το σπυρίδιον, 
ακόμα και ως επίσκοπος, όπως βλέπουμε σε εικόνες τής Α' Οικουμενικής Συνόδου, 
ίαως για να υπενθυμίζει την ταπεινή καταγωγή του. 

Το αποτέλεσμα ήταν οι υπόλοιπο Ιεράρχες και ο λαός 
να τον προσωνούν με το παρωνύμιον Σπυρίδων, 
να καταγραφεί με αυτό στην βιβλιογραία του 
και να παραμείνει άγνωστο το πραγματικό του όνομα.