Ο Αυλός τού Θεού Πάνα

 
Αρχαϊκό ... κράξιμο ! 
Ένας άνδρας παίζει διπλό αυλό ανάμεσα σε ακροατές. 
Η παρουσία της χήνας παραπέμπει στο "χηνίζειν", το κρώξιμο δηλαδή της χήνας, 
που οι αρχαίοι συνέδεαν ειρωνικά με τον κακό αυλητή. 

Αττικός μελανόμορφος αμφορέας, περίπου 570-550 π.Χ. 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο