Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Λ

Ανδρικά και Γυναικεία Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Λ - λάμδα 

Συμβολικά Προσωποποιημένα Δώρα 
Ονομαστικής Εορτής για άνδρες και γυναίκες 

Λάμπρος, Λαμπρινή, Λάζαρος, Λουίζα, 
Λέανδρος, Λουκάς, Λεωνίδας, Λέανδρος, Λαυρέντιος