Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Ξ

Ανδρικά και Γυναικεία Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Ξ - ξι 

Συμβολικά Προσωποποιημένα Δώρα 
Ονομαστικής Εορτής για άνδρες και γυναίκες 

Ξένιος, Ξένια, Ξάνθιππος, Ξανθίππη, 
Ξενοφών, Ξάνθος, Ξανθή