Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Τ

Ανδρικά και Γυναικεία Δαχτυλίδια με Μονόγραμμα Τ - ταυ 

Συμβολικά Προσωποποιημένα Δώρα 
Ονομαστικής Εορτής για άνδρες και γυναίκες 

Τηλέμαχος, Ταξιάρχης, Τιμόθεος, 
Τερψιχόρη, Τρύφων, Τριανταφυλλιά, Τάκης