Διακοσμητικά Κάδρα με Θέματα από την Νεότερη Ιστορία τής Ελλάδας