Συμβολικά Δώρα, Μικρά Σταυρουδάκια, Σταυροί Αποτελούμενοι από Ξεχωριστά Κομμάτια