Συμβολικά Δώρα, Σταυροί Αποτελούμενοι από Ξεχωριστά Κομμάτια, Ροζ, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις