Φίλια Κοσμήματα

Φίλια Κοσμήματα 
Κοσμήματα που συμβολίζουν την Φιλία 

Ονομάζονται από τους Φίλιους Αριθμούς τού Πυθαγόρου 
Φίλιοι Αριθμοί - Ο Πυθαγόρας και ο ορισμός τής Φιλίας 
διαβάστε σχετικό άρθρο στο blog μας