Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις, Ναυτικά Δώρα, Δώρα για Γυναίκες