Σταυροί Αποτελούμενοι από Ξεχωριστά Κομμάτια, Διπλοί Σταυροί με παραστάσεις