Διηνέκης : καλύτερα, θα πολεμήσουμε υπό σκιά

Ο Διηνέκης ήταν ένας από τους 300 Σπαρτιάτες
που έλαβαν μέρος στη μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. υπό τον βασιλιά Λεωνίδα. 

Έμεινε γνωστός εξαιτίας της απάντησης του «καλύτερα, θα πολεμήσουμε υπό σκιά», 
όταν κάποιος παρατήρησε ότι οι Πέρσες είναι τόσοι πολλοί ώστε τα βέλη τους θα σκέπαζαν τον ήλιο. 

Η φράση αυτή έμελλε να γίνει συνώνυμη της ανδρείας, της τόλμης και της περιφρόνησης του θανάτου,
μιας και αυτός όταν έρχεται στο πεδίο της μάχης, τιμημένα, αποτελεί το ύψιστο ιδανικό κάποιου για τη πόλη - κράτος του. 

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ - η ορθή έννοια τής φράσεως 
διαβάστε σχετικό άρθρο στο blog μας 

Ετικέτες: