Χαλκηδόνιος - Chalcedony

Ο Χαλκηδόνιος συναντάται σε πολλά χρώματα,
ανοικτό πράσινο, ανοικτό ροζ, ανοικτό μπλε, ανοικτό γκρι και άσπρο.
Με τον όρο Χαλκηδόνιο περιγράφουμε μία μεγάλη οικογένεια ορυκτών, 
όπως αβεντουρίνης, αχάτης, ιάσπις, κορνεόλη, όνυχας, σάρδιος, και χρυσοπράσσιο.
Ο Χαλκηδόνιος δεν ανήκει σε κάποιο κρυσταλλογραφικό σύστημα  

Το όνομά του έχει αρχαίο ελληνική προέλευση
και σχετίζεται με την περιοχή χαλκηδόνα τής Μικράς Ασίας όπου έγιναν οι πρώτες εξορύξεις
.
Η Χαλκηδόνα βρισκόταν απέναντι από το Βυζάντιο
εκεί που σήμερα είναι το Ασιατικό κομμάτι τής Κωνσταντινουπόλεως.