Το ιερό λυχνάρι της Θεάς Αθηνάς

Το 1862 βρέθηκε μέσα στο Ερέχθειο 
ένα χάλκινο ομοίωμα σε μικρό μέγεθος από αττική τριήρη.
Το κενό σώμα του σκάφους γέμιζε με λάδι 
και στην πλώρη από μια οπή έβγαινε το φυτίλι, όπου έκαιγε η φλόγα. 

Το ιερό λυχνάρι της Θεάς Αθηνάς

Το μοναδικό αυτό εύρημα έχει χαραγμένη στο αριστερό μέρος του σκάφους 
επιγραφή του τέλους του 5ου αι. π.Χ., η οποία αναφέρει ότι ήταν αφιερωμένο στην Θεά Αθηνά 
ΙΕΡΟΝ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ