Το άγαλμα τού Ποσειδώνος τής Μήλου

Το άγαλμα τού Ποσειδώνος τής Μήλου

Το μαρμάρινο άγαλμα του Ποσειδώνα 125-100 π.Χ. από τη Μήλο,
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λίγο πριν την απόκρυψή του κατά την διάρκεια του Β' Π.Π.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1940-41